Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 16
Przedszkole  Nr 16
Szkoła Podstawowa nr 16
53-024 Wrocław   ul: Wietrzna 50 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 16

 

tel: 71 798 69 22 
wew.113 i 103